Regulamin
 

ZASADY OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów towarów od firmy HAU ARE YOU prowadzonej przez Karim Lakhdar, ul. Stare Planty 8 , 86 - 200 Chełmno z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Józefa Sułkowskiego 25/27, zwanym dalej ,,Sprzedawcą” . Sprzedawca zarejestrowany jest pod numerem NIP: 875 134 52 41.
2. Warunkiem złożenia zamówienia produktu na naszej stronie hauareyou.pl przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Wszystkie produkty oferowane na naszej stronie www.hauareyou.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Kontakt ze sklepem HAU ARE YOU możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@hauareyou.pl, a także pod numerem telefonu: +48 791 454 729.


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1.Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową www.hauareyou.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu  i adres e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem.
6. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
7. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, wyboru ich rozmiarów oraz ilości. Po dokonaniu płatności na wskazany na stronie numer rachunku bankowego i zaksięgowaniu wysyłamy towar na dane/adres z formularza.


KOSZTY I ZASADY WYSYŁKI
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.
3. Koszty związane z dostawą towarów ponosi Klient.
4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych, jeśli produkt znajduje się na magazynie. W pozostałych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć do 14 dni kalendarzowych. 
5. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy realizowanego przez spedytorów.
6. Zamówienie powinno zostać dostarczone w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu mailowego potwierdzenia wysłania produktów.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumentów Klient - konsument (czyli osoba nie prowadzącą działalności gospodarczej), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od otrzymania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres korespondencyjny: HAU ARE YOU ul. Długa 11, 86-200 Brzozowo lub na adres email: biuro@hauareyou.pl z dopiskiem ,,ZWROT".
2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przeciwnym razie Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza  ten konieczny zakres. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu nie później niż w ciągu 14 dni poniesiony przez Niego koszt rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


REKLAMCJA
1. W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wad oraz dowodem zakupu, listem poleconym na adres korespondencyjny: HAU ARE YOU ul. Długa 11, 86-200 Brzozowo z dopiskiem „REKLAMACJA”.

UWAGA: Sklep HAU ARE YOU nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

2. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki.
3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne.


POLITYKA PRYWATNOŚĆI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobach w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Brak takiej zgody uniemożliwia Sprzedawcy realizację zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie treścią ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Każdy Klient posiada prawo do wglądu do swoich danych, dokonywania w nich poprawek oraz ich
usunięcia poprzez wysłanie stosownej informacji na adres biuro@hauareyou.pl


ZMIANA REGULAMINU
1. Sprzedawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu
obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.hauareyou.pl
2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
3. Zmiany Regulaminu są podawane do wiadomości kupujących. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana regulaminu sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w sklepie nie są możliwe.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem
zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002r nr 141 poz. 1176 ze zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964r nr 16 poz. 93 ze zmianami).
3. Rzeczywista kolorystyka niektórych produktów może odbiegać od przedstawionej na witrynach niniejszej strony.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl